Drzwi przeciwpożarowe – istotny element instalacji budowlanych

Zadaniem drzwi przeciwpożarowych jest odpowiednie zabezpieczenie mienia oraz ludzi od wysokich temperatur, długotrwałego działania ognia, czy też promieniowania. Poszczególne typy drzwi przeciwpożarowych różnią się między sobą nie tylko materiałem, z którego są zrobione, ale także innymi parametrami mającymi wpływ na ich odporność na wysokie temperatury.  W poniższym artykule skupimy się jednak na przekazaniu informacji dotyczących samego procesu montażu drzwi.

Narzędzia niezbędne do montażu drzwi

Do montażu drzwi przeciwpożarowych będziemy potrzebować podstawowych narzędzi – takich samych jak podczas montowania drzwi tradycyjnych. Podczas montażu używać będziemy:

 • specjalnego kleju do drewna,
 • przymiaru kątowego (90 stopni),
 • młotka,
 • poziomicy,
 • silikonu,
 • wkrętarki i ścisków stolarskich,
 • klinów dystansowych
 • rozpórek regulowanych.

Bardzo istotne jest uszczelnienie ewentualnie występujących szczelin. W tym celu należy użyć pianki ogniotrwałej. Drzwi przeciwpożarowe są konstrukcją uniwersalną. Idealnie nadają się do montażu w dużych halach produkcyjnych, jak i w domach jednorodzinnych. Ich montaż powinien być profesjonalny, niezależnie od zastosowania.

Montaż drzwi przeciwpożarowych – instrukcja krok po kroku

Przed montażem drzwi przeciwpożarowych, należy najpierw sprawdzić grubość ścian. Jeśli ściany murowane mają grubość mniejszą niż 115 mm, nie powinniśmy montować takich drzwi. To samo tyczy się ścian z betonu komórkowego (poniżej 150 mm) oraz ze zwykłego betonu (poniżej 100 mm). Zbyt cienkie ściany będą mniej odporne na ogień niż drzwi, więc ich montaż nie ma sensu.

Jak wykonać montaż drzwi przeciwpożarowych?

 1. Sprawdź jakość wykonania drzwi oraz dostępność wszystkich potrzebnych materiałów monterskich i łączeniowych.
 2. Dokładne sprawdź wszystkie uszczelki – żadna z nich nie może być złamana, pęknięta, czy też uszkodzona w jakikolwiek inny sposób.
 3. Ułóż części ościeżnicy na płaskim podłożu.
 4. Nałóż specjalny klej na łączenia między stojakami oraz nadprożami.
 5. Skręć uprzednio sklejone części.
 6. Sprawdź poprawność złożenia ościeżnicy przy pomocy przymiaru o długości co najmniej 60 centymetrów.
 7. Włóż odpowiednio zmontowaną ościeżnicę bezpośrednio w otwór drzwiowy.
 8. Ustabilizuj ościeżnicę przynajmniej czterema rozpórkami regulowanymi (na całej swojej długości).
 9. Zamocuj ościeżnicę za pomocą ścisków stolarskich i z wykorzystaniem klinów dystansowych.
 10. Zmierz poprawność kątów zamocowanej ościeżnicy, jeśli są prawidłowe, możesz montować skrzydło.
 11. Drzwi przeciwpożarowe powinny dokładnie przylegać do równo zamontowanej ościeżnicy, jeśli jest inaczej, należy dokonaj korekty bezpośrednio na zawiasach.
 12. Sprawdź szczelinę pomiędzy podłożem a dolnym krańcem drzwi – powinna wynosić od 4 do 6 milimetrów.
 13. Po montażu skrzydła, ościeżnicę zamocuj dodatkowo z pomocą kołków rozporowych – bardzo ważne jest to, aby były metalowe.
 14. Uszczelnij wszelkie szczeliny odpowiednimi preparatami – należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre preparaty powiększają swoją objętość nawet 40 – krotnie, a następnie usunąć nadmiar pianki.
 15. Jeśli drzwi zaopatrzone są w układ zamykający, to i jego działanie należy sprawdzić – otwieramy drzwi i czekamy, aż zamkną się poprawnie. Sprawnie działający system zamykający ma spowolnić pęd drzwi, a następnie utorować im drogę do odpowiedniego delikatnego zamknięcia.

Należy pamiętać o tym, aby wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z odpowiednimi założeniami technicznymi, wynikającymi z obostrzeń przeciwpożarowych. Po montażu wykonaj test drzwi przeciwpożarowych poprzez rozwarcie ich na maksymalną szerokość. Jeśli pomiędzy drzwiami i ościeżnicą nie występuje tarcie, drzwi zostały zamontowane w prawidłowy sposób.