Ubezpieczenie samochodu po rejestracji – ile czasu na zmianę ubezpieczenia?

Niedługo kupisz samochód? Prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę z tego, że ubezpieczenie OC jest konieczne, żeby zarejestrować pojazd i poruszać się nim po polskich drogach. Samochód nie zostanie zarejestrowany, jeżeli nie posiadasz ważnego ubezpieczenia OC. Warto również wiedzieć, że jazda samochodem bez wykupionego OC może mieć znaczne konsekwencje finansowe.

Dlaczego należy posiadać ważne ubezpieczenie OC?

Przede wszystkim osoba, która zostanie zatrzymana przez kontrolę drogową, może zostać obarczona naprawdę wysoką karą. Sam policjant zazwyczaj wręczy mandat w wysokości 50 złotych. Przerwy w ubezpieczeniu monitoruje także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który może nałożyć karę w wysokości 5 200 złotych (dla pojazdu osobowego przy przerwie trwającej powyżej 14 dni). Nie to jest jednak najgorsze, ponieważ jeżeli nieubezpieczonym samochodem spowoduje się wypadek – na posiadacza pojazdu zostanie nałożony obowiązek pokrycia wszystkich szkód z własnej kieszeni. Chodzi o naprawę samochodu osoby poszkodowanej, a także szkody osobiste, czyli ewentualne leczenie, rehabilitację lub zadośćuczynienie za spowodowany uszczerbek na zdrowiu. Łącznie suma ta może sięgać nawet kilku milionów złotych. Warto więc posiadać ubezpieczenie OC samochodu, ponieważ zapewnia ono odszkodowanie nawet do 5 210 000 euro dla szkód na osobie oraz do 1 050 000 euro dla szkód w mieniu (dla jednego zdarzenia na terytorium Polski).

Kiedy masz już samochód

Nabywca ma możliwość zachowania polisy zawartej przez poprzedniego właściciela pojazdu. Osoba sprzedająca ma więc obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Może się zdarzyć, że ubezpieczenie wygasa w dniu transakcji. Co w takiej sytuacji? Ile mamy czasu na ubezpieczenie samochodu? Odpowiedź brzmi: do rejestracji musi trafić samochód już ubezpieczony. Więc ubezpieczyć pojazd powinniśmy niezwłocznie. Pamiętać jednak należy, że w ochronie ubezpieczeniowej nie może być przerwy nawet jednodniowej i że obowiązek zawarcia nowej umowy spoczywać już będzie na nabywcy pojazdu.

Kiedy jednak sprzedający posiada jeszcze długo ważne ubezpieczenie, a przy okazji nabywca chce je posiadać, to można bez większego problemu taki samochód zarejestrować. Dobrze przy tym się zorientować, czy wszystkie składki zostały opłacone, ponieważ w przeciwnym wypadku to kupujący będzie je opłacał.

Jeżeli wszystko jest w porządku, można skontaktować się z ubezpieczycielem w celu rekalkulacji. Polega ona na zmianie czynników ryzyka warunkujących wysokość składki. Np. długi czas bezwypadkowego posiadana prawa jazdy zmniejsza kwotę konieczną do zapłaty. Z kolei mniej bezpieczne miejsce parkowania (jak ulica) – zwiększa, itd .

Koszt ubezpieczenia zależy też od wieku kierowcy. Dobrze jest pamiętać także o tym, że kiedy właściciel pojazdu osobiście wykupuje polisę, to po okresie jej trwania ubezpieczenie jest przedłużanie automatycznie . Jednakże przekazana polisa – od poprzedniego właściciela pojazdu do obecnego – po upłynięciu terminu przedłużona już nie zostanie.

Oczywiście można także otrzymaną polisę wypowiedzieć. W tym momencie sprzedający będzie mógł ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki. Trzeba mieć na uwadze także to, że nie można dopuścić do momentu, w którym samochód nie będzie objęty ubezpieczeniem. Z tego powodu należy zakupić nową polisę w taki sposób, by była aktywna w dniu wypowiedzenia poprzedniej. Wtedy mamy pewność zachowania ciągłości ubezpieczeniowej, co jest wymagane prawem.